top of page

På midten av 1980-tallet gjorde jeg en innsamling av muntlig tradisjon

i Aust-Agder. Oppdraget fikk jeg fra Aust-Agder-arkivet, og hensikten var

først og fremst å samle «gamle sanger». Jeg møtte ca. 30 mennesker,

hovedsakelig kvinner, som var født i tidsrommet 1890-1920.

Jeg besøkte kommunene Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Risør,

Vegårshei, Gjerstad og Åmli, og møtte informanter som til sammen bidro

med nærmere 300 forskjellige sanger. I tillegg til å gjøre lydopptak av

sangfremføring, lydfesta jeg lange intervjuer. Innholdet i dem kunne

dreie seg om informantenes barndom, ungdomstid, deres skolegang og

arbeid. De snakka også om fritidsaktiviteter og kristenliv, og delte rikelig

fra det lokalhistoriske stoffet i byen eller bygda de hadde vokst opp i.

Lydopptakene blei gjort med en spolebåndspiller. I mange år ble de store

spolebåndene lagra i Aust-Agder-arkivet, før de ble digitaliserte,

og tatt vare på i Agder folkemusikkarkiv. 

På 1980-tallet var jeg med i gruppa Augandzi, en trio, som besto av

Egil Ødegård på gitar, Kathleen Grønning på fløyte og undertegnede

som sang. Egil Ødegård skreiv ned noter og arrangerte mange av

tradisjonssangene for Augandzi. Gruppa hadde utallige opptredener

med Aust-Agder-stoffet, på ulike arenaer. Vi spilte for eldre mennesker

på sykehjem, aldershjem, flere andre institusjoner, på grendehus og i

ulike forsamlingshus. Etter hvert ble vi «oppdaga» av NRK og fikk mange

oppdrag i både radio og fjernsyn. Erik Bye og Willy Andresen satte åpenbart

pris på det vi framførte, og engasjerte oss til å spille i flere TV-programmer.

«Toppen av suksessen» for Augandzi var en opptreden med direkte fjernsynsoverføring fra et fullsatt Oslo konserthus. Alt dette – et resultat av

møter med gamle mennesker som hadde lært en sang en gang i fjern fortid, av

faren, bestemora, skolelæreren, eller «kyrkjesongaren» - en sang som lagra seg for

alltid i minnet deres, og som de gavmildt delte med meg, gjerne med ei

fortelling på kjøpet.

I 1988 kom det ut en MC-kassett med gruppa Augandzi. 12 av tradisjonssangene

ble da lydfesta.

I 2016 lanserte Gyldendal Norsk Forlag Den gang da i

sitt digitale læremiddel Salaby. Salaby er et læremiddel, som inneholder undervisningsopplegg til alle fag i grunnskolen. I Den gang da presenterte jeg en tradisjonsmodul, basert på Aust-Agder-innsamlinga. Elevene fikk høre

flere av originalopptakene. I tillegg ble det presentert nyinnspillinger, noter og

tekster. Jeg lagde fortellinger som ble billedlagt, faktatekster knytta til

fortellingene, elevoppgaver m.m. Mange av informantene på 1980-tallet beskrev

ulike leiker, også sangleiker. Noe av dette materialet ble også framstilt i Salaby.

bottom of page